Doprava zdarma u všech objednávek nad CZK1300

GDPR

GDPR DATA MANAGEMENT HERE

Vylepšujeme vaše zkušenostmi s námi v oblasti kontroly osobních údajů

GDPR se blíží. Nařízení EU, které má od května zlepšit ochranu osobních údajů. Na základě toho ve Fragrance perfumes přijímáme a intenzivně se připravujeme na změny, které zlepší vaši zkušenost s námi. Odpovědné chování a dodržování zákonů při zpracování vašich osobních údajů je pro Fragrance perfumes více než jen právní předpis, je to náš závazek a náš slib!

Chceme vám ukázat, jak tato regulace ovlivní bezpečné a odpovědné nakládání s vašimi osobními údaji, jak jsme se jako firma zavázali důvěřovat a respektovat vaše soukromí a jak tyto změny s mnoha výhodami prospějí všem.

Co je GDPR a jaké změny přináší pro jednotlivce?

V moderní společnosti je právo na soukromí jedním z nejdůležitějších lidských práv. V roce 2016 proto Evropský parlament a Rada přijaly nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost dne 25. května 2018. Nové obecné nařízení se vztahuje na všechny společnosti, které osobní údaje občanů EU používají nebo jakýmkoli způsobem zpracovávají. Obecné nařízení stanovuje jednotná pravidla pro ochranu osobních údajů v EU a některé věcné a procedurální otázky ve Slovinsku budou řešeny také v novém zákonu o ochraně osobních údajů (PDPA-2).

Podle nového nařízení bude subjekt muset dát výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, a účely, ke kterým se jeho souhlas vztahuje, budou jednotlivci popsány.

Fragrance perfumes respektuje soukromí svých zákazníků, takže s vašimi osobními údaji zacházíme odpovědně, pečlivě a v souladu s platnými zákony a interními zákony společnosti. V souladu s tím bude osoba, která dává Fragrance perfumes souhlas se zpracováním svých osobních údajů, informována o individuálním účelu použití daných osobních údajů, jakož i o všech dalších právech, která mají podle platných právních předpisů.

• vlastní kontrolu nad vašimi osobními údaji,
• snadná úprava vašich osobních údajů,
• žádost o opravu,
• žádost o smazání
• přenos dat do jiné společnosti nebo instituce,
• možnost nechat se informovat o zpracování dat,
• výslovný a jasný souhlas s tím, co společnost používá,
• informování o nabídce produktů a služeb pro zájemce o koupi,
• méně nepotřebných informací.

0